Alaşım Elementlerinin Çeliğe Etkisi

Çelik üretiminin en kritik aşamalarından biri, alaşım elementlerinin seçimi ve içerik miktarıdır. Alaşım elementlerinin çelik üzerindeki etkileri; ilgili çeliğin imalat yöntemi ile beraber imalat öncesi veya sonrası maruz kaldığı ısıl işlemlerle değişebilir.

Alaşım elementlerinin başında ise çeliğe adını kazandıran Karbon (C) elementi gelmektedir. Temelde C ihtivasının oranıyla beraber diğer elementlerin de ihtiva oranına göre alaşımlandırılan çelikler, dünyaca kabul edilen çeşitli kodlarla isimlendirilerek, kaliteleri o isimle anılmaktadır (Ör. S235, P195, DC01 vb.)

Bu elementlerin genel çerçevede çeliğe etkilerini aşağıdaki tablodaki gibi özetleyebiliriz. Belirtilen temel özelliklerin artışına sebep olan elementler () ile belirtilmiş olup, azalmasına sebep olan elementler ise () ile belirtilmiştir.

Bu tablonun genel çerçeveyi görebilmek anlamında bir fikir vermesi amaçlı olduğu ve bu alaşımlandırmanın çok hassas miktarlarda (yüzde, binde, on binde bir değişen içerikler) ve proseslerde yapıldığı unutulmamalıdır.