Orta büyüklükte bir yüksek fırın günde ortalama 2000 ton demir cevheri, 100 ton kok, 500 ton kireç taşı veya kum, 4.000 ton hava işler, 100 ton ham demir, 500 ton dışık (cüruf), 6.000 ton da baca gazları verir. Elde edilen demir, içinde bol miktarda fosfor, kükürt ve silisyum bulunduğundan, çok serttir, kolay kolay işlenemez. Ancak çelik ve döküm eşyası elde edilmekte kullanılır.

Ham demirin «beyaz pik» ve «kurşuni pik» diye iki çeşidi vardır.

Beyaz pik. — İçinde % 2-3 oranında karbon vardır. Çok serttir. İşlenmediği gibi kalıba da girmez. Sadece çelik elde edilmesinde faydalanılır.

Kurşuni pik. — İçindeki karbon beyaz pi-kten daha çoktur. Daha iyi işlenebilip, ka-lıplanabildiğinden daha çok kullanılır.

Saf demir demir oksidin hidrojen akımında indirgenmesi veya demir sülfat eriyiğinin elektrolizi ile elde edilir.